هیات داوران

مصطفی اسداللهی
مصطفی اسداللهی

متولد ۱۳۲۹ / تهران
فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ۱۳۵۵
فارغ التحصیل دانشگاه سوربن پاریس ۱۳۵۹
عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
عضو هیأت مؤسس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
تدریس در دانشگاه‌های: دانشکده هنرهای زیبا (دانشگاه تهران)، دانشکده هنرهای کاربردی (دانشگاه هنر)، دانشکده هنر (دانشگاه الزهرا)، دانشکده هنر و معماری (دانشگاه آزاد اسلامی)، پردیس بین‌المللی کیش (دانشگاه تهران)
عضو وابسته پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران
عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
رئیس هیأت مدیره انجمن طراحان گرافیک ایران ۸۵ - ۱۳۸۲
طراح دفاتر گرافیکی، آتیله‌ها، شرکت‌های انتشاراتی و تبلیغاتی ۵۹ - ۱۳۴۴
دبیر هفتمین نمایشگاه دوسالانه طراحان گرافیک ایران ۱۳۸۰
عضو شورای انتخاب آثار هشتمین دوسالانه جهانی پوستر تهران، ۱۳۸۲
عضو شورای برگزاری و هیأت انتخاب آثار نهمین دو سالانه گرافیک معاصر ایران ۱۳۸۶