هیات داوران

افشین شاهرودی
افشین شاهرودی

متولد ۱۳۲۹ / دامغان
كارشناس ارتباط تصویری از دانشگاه هنر، تهران 
تدریس در دانشگاه‌ها و مجامع فرهنگی مختلف در بیست و پنج سال گذشته، تدریس در
دانشکده خبر، مرکز مطالعات رسانه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی
تألیف و انتشار هشت کتاب
عضویت در گروه‌های داوری متعدد در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی عکاسی در سی سال گذشته
شرکت در حدود ۵۰ نمایشگاه گروهی عکاسی در داخل و خارج از كشور
برگزاری هفت نمایشگاه انفرادی عکاسی در ایران، آلمان و فرانسه
نگارش و تألیف مقالات متعدد در زمینه نقد و بررسی و تحلیل عکس و عکاسی در
مطبوعات از سال ۱۳۶۰ تا کنون
مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه عکاسی خلاق
عضو شورای سیاستگذاری یازدهمین دوسالانه ملی عكاسی ایران