اخبار
گزارش تصویری اختتامیه سومین سوگواره سرخ و سیاه به رنگ عشق بازگشت

گزارش مراسم اختتامیه سومین سوگواره هنرهای تجسمی برج میلاد 
سرخ و سیاه به رنگ عشق 
سه شنبه 9 آذرماه 
برج میلاد تهران 

عکاس : شاهین نوبری

روابط عمومی برج میلاد تهران 
تاريخ خبر:  1395/09/11